Ruské vízum

Pokud Vás očekává cesta do Ruské federace, nezbytností je ruské vízum. V České republice jej můžete získat v Praze – konzulát se nachází v Korunovační ulici 34 v Praze 6. Další konzulát se nachází v Brně, tady jej najdete v ulici Hlinky 142b a posledním místem, kde si můžete podat žádost o ruské vízum jsou Karlovy Vary. Tady budete hledat ulici Petra Velikého 18. Žádost o ruské vízum se podává vyplněná a od této chvilky čekáte přibližně deset dní na vyřízení.  Ruské vízum je možné získat i rychleji za příplatek.

V Praze můžete podat žádost mezi devátou a dvanáctou hodinu každý pracovní den, zatímco v Brně nebo v Karlových Varech je to možné pouze v pondělky, středy a pátky mezi devátou a třináctou hodinou.

Vízum má podobu razítka v cestovním pasu. Proto je nutné, aby Váš pas byl v pořádku, měl aktuální fotografii, sám o sobě byl platný a také aby tu bylo dostatek místa na zmiňované razítko.

Víza můžete získat v několika typech – můžete získat tranzitní, služební nebo turistické vízum. Tranzitní opravňuje ke vstupům na území Ruské federace, ale je vhodné hlavně pokud budete zemí pouze projíždět. Dále je to služební vízum. To se hodí zejména, pokud do země cestujete z pracovních důvodů. Turistické vízum Vás opravňuje ke vstupu do Ruské federace za účelem dočasného pobytu ve formě dovolené nebo výletu. Každé z víz může mít různý počet vstupů a různou platnost, která se zpravidla pohybuje od jednoho měsíce do jednoho roku maximálně. Vše tedy záleží na požadavcích osoby, která vycestuje.

Ruské vízum nemusíte vyřizovat samostatně, ale může Vám ho vyřídit specializovaná společnost. Taková služba není zadarmo, ale Vám odpadají starosti s jeho vyřizováním.

Kromě zmiňovaného cestovního pasu a ruského víza budete potřebovat také pozvánku do Ruska. Tuto je možno, také zakoupit na internetu nebo ji můžete obdržet od obchodního partnera jako zvací dopis nebo se může jednat o osobní pozvánku například od známých. Tato pozvánka Vás rovněž opravňuje ke vstupu do Ruska. Pokud některým z dokumentů nedisponujete, nemáte na vstup nárok.