Vízové informace

I. Vstupní vízum

Při podání žádosti o udělení víza na konzulárním úřadě Ruské federace v zahraničí je cizinec nebo občan bez státního občanství povinen předložit následující doklady:

1. Cestovní pas anebo náhradní cestovní doklad (průkaz totožnosti dítěte, cestovní doklad občana bez státního občanství, cestovní doklad uprchlíka (Travel Document), vystavený v souladu s Konvencí o statutu uprchlíků ze dne 28. července 1951);

2. Vyplněný formulář vízové ankety;

3. 1 fotografii 3,5 x 4,5 cm;

4. Oficiální pozvání do Ruské federace, vyřízené zvoucí osobou přes Federální migrační službu Ruské federace, nebo turistické doklady (turistický voucher spolu s potvrzením o přijetí cizince s uvedením refernčního čísla přijímající organizace (Reference number), anebo zvací dopis firmy, organizace nebo státní instituce Ruské federace s uvedením rekvizit (v případě žádosti o vícevstupové vízum se akceptuje jenom originál pozvání nebo zvacího dopisu);

5. Kopii cestovního dokladu;

6. Kopii zdravotního pojištění po dobu pobytu na území Ruské federace;

7. V některých případech je též nutné předložit doklad o HIV-testu.

Předložený cizincem pas nesmí vyvolávat pochybnosti o jeho pravosti a příslušnosti majiteli a také obsahovat poznámky, vyhrady, záznamy, výmazy a opravy neověřené kompetentními orgány příslušného cizího státu; vytržené nebo vypletené stránky; musí mít alespoň dvě čisté stránky určené pro víza a jeho platnost zpravidla nesmí končit před uplynutím 6ti měsíců ode dne skončení platnosti víza.

Vízová anketa musí být vyplněna zde: visa.kdmid.ru a následně vytisknutá a podepsána. Na všechny otázky je nutné odpovídat správně a v plném rozsahu.

Fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm musí být barevné, matové nebo lesklé, bez pokrývky hlavy a bez tmavých brýlí.

II. Tranzitní vízum

K žádosti o vydání tranzitního víza se předkládá:

– pas s vízem jiného státu, který je cílem cesty (je-li takové vízum požadované);

– Vyplněný formulář vízové ankety;

– 1 fotografie;

– letenky nebo jízdenky s uvedením data kdy se opouští území Ruské federace (v případě cesty autem se ve vízové anketě uvádí průběh trasy);

Tranzitní vízum se vystavuje na dobu potřebnou pro průjezd územím Ruské federace (v závislosti na trase cesty a dopravním prostředku) nebo v případě přestupu (s právem pobytu v místě přestupu po dobu nepřesahující 48 hodin).

III. Vízové poplatky

Poplatek za vystavení víza pro občany členských států Evropské unie, na které se vztahuje Dohoda o zjednodušení vízového režimu mezi EU a Ruskou federací (vstoupila v platnost 1. června 2007) činí 1 720,- Kč (vyřízení během 10 dnů).

V případě vyřízení víza během tří dnů činí poplatek 2 730,- Kč.

Platba se provádí výhradně v českých korunách. Výši vízových poplatků pro občany jiných států je možné zjistit u pracovníků konzulárního úřadu.